Documente cerute de Politie la un control al Directiei de Ordine Publica-Compartimentul de securitate privata

Lista cu documentele ce trebuiesc prezentate la un control al Directiei de Ordine Publica – Compartimentul de securitate privata.
Evaluarea de risc la securitatea fizica este un document esential in cadrul acestui control.

Departamentul de ordine publica al Politiei ,Judetean sau de Sectie prin Compartimentul de Securitate Privata are dreptul de a verifica prezenta si legalitatea sistemelor de securitate.

Venim in ajutorul dumneavoastra si va prezentam o lista cu documentele ce vor fi cerute cu ocazia acestui control:

 • Imputernicire si carte de identitate reprezentant legal in relatia cu sectia de Politie careia ii este arondat obiectivul
 • Certificat de inregistrare societate
 • Analiza de risc la securitatea fizica intocmita pentru acel obiectiv (analiza de risc trebuie sa fie in termenul de valabilitate iar masurile de securitate prevazute de aceasta sa fie implementate)
 • Planul de paza al obiectivului cu avizul de specialitate al Politiei Romane (pentru obiectivele ce necesita plan de paza. Evaluarea de risc este documentul ce stabileste acest lucru)
 • Planul de paza al transportului de valori cu avizul de specialitate al Politiei Romane (pentru obiectivele ce necesita plan de paza al transportului . Evaluarea de risc este documentul ce stabileste acest lucru)
 • Contractul de prestari servicii paza sau transport valori
 • Contractul de prestari servicii monitorizare si interventie rapida
 • Regulamentul de organizare si functionare al societatii de paza si protectie / transport valori / tehnic / dispecerat monitorizare alarme (doar in cazul firmelor cu acest specific) Desigur nici aceste firme nu sunt scutite de obligativitatea efectuarii analizei de risc.
 • Proiectul tehnic si alte documente aferente sistemului tehnic de securitate
 • Contractul de mentenanta pentru sistemul tehnic de securitate (Legea 333/2003 prevede ca orice sistem tehnic de securitate instalat legat are obligativitatea efectuarii de verificari la maxim 6 luni,verificari ce trebuiesc trecute in Jurnalul De Service al sistemului de catre firma autorizate IGPR sa efectueze mentenanta la sistemele de securitate)
 • Contractul de instalare a sistemului de securitate ( Art. 56 din Legea 333/2003 – „Desfăşurarea în scop comercial de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de funcţionare prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă) Acest aspect este extrem de serios cand este vorba de persoane juridice. Sistemele de securitate se instaleaza numai de catre societati autorizate.
 • Jurnalul de service al sistemelor. In acest jurnal se vor trece verificarile tehnice periodice de catre firma autorizate ce are contract de mentenanta sau verificari periodice.
 • Contractele individuale de munca si atestatele ale agentilor de securitate controlati .( Acolo unde obiectivul este pazit de catre agenti de paza angajati proprii )
 • Certificatul de conformitate si instructiunile de ancorare ale producatorului seifului instalat in obiectiv (acolo unde este cazul si s-a prevazut prin analiza de risc la securitatea fizica)

Conform Art 58 litera k din legea 333/2003 refuzul de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate de către reprezentanţii autorităţilor publice competente, potrivit legii, aflaţi în exerciţiul funcţiunii reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Poate fi amendata atat persoana fizica cat si persoana juridica.

In Romania Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr . 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu,  sunt obligate să asigure paza acestora. In aceasta definitie sunt incluse si toate companiile private indiferent de tipul de organizare : SRL, SA ,PFA ,ONG-uri etc.

Proces verbal control politie

Proces Verbal – control evaluare risc

Call Now Button