Asociatia de proprietari

Are nevoie de un dosar de analiza a riscului?

Avand in vedere solicitarea unui punct de vedere a ANERSF de catre :ASOCIAŢIA SPECIALIŞTILOR ÎN CONFIDENŢIALITATE ŞI PROTECŢIA DATELOR va facem cunoscut raspunsul oficial pe scurt:

ASOCIAŢIA NAŢIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA

Nr. 102 /10.12.2020

Către,

ASOCIAŢIA SPECIALIŞTILOR IN CONFIDENŢIALITATE SI PROTECŢIA DATELOR

– In atentia dlui preşedinte Marius DUMITRESCU-

Referitor: Obligaţiile asociaţiilor de proprietari privind efectuarea analizelor de risc si luarea masurilor de securitate

Urmare a adresei dvs. nr.133/04.12.2020, prin care ne solicitaţi un punct de vedere privind incidenţa Legii nr.333/2003[1] in cazul asociaţiilor de proprietari ca organizaţii ce deţin bunuri si obligaţia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizica, va comunicam următoarele:

Asociaţiile de proprietari sunt infiintate si funcţionează potrivit Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea condominiilor, iar art.16 prevede ca „este forma juridica de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, înfiinţată în condiţiile prezentei legi, care are ca scop administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, menţinerea în stare buna a imobilului, respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către totiproprietarii.”

In aceste condiţii, rezulta ca asociaţiile de proprietari sunt entitati care au personalitate juridica si care deţin bunuri si valori, care sunt administrate si exploatate in comun.

De asemenea, in spatiile comune sunt instalaţii, echipamente (lifturi, contoare, tablouri electrice etc.) si chiar bunuri ale unor locatari. In cadrul acestor spatii sunt derulate si operaţiuni cu numerar prin colectarea chiriilor si altor fonduri de funcţionare de la locatari, iar pentru depozitarea acestora nu sunt folosite seifuri certificate, in cele mai multe cazuri.

Din cazuistica înregistrata, casa scărilor din blocurile de locuinţe sunt locuri pretabile comiterii infracţiunilor de furt, talharie ori agresiuni sexuale, statistica politiei arata ca acest gen de fapte si mod de operare sunt evidenţiate distinct, iar imaginile înregistrate de camerele de supraveghere video din aceste zone au contribuit semnificativ la soluţionarea cazurilor de către organele judiciare.

Luaind in considerare cele menţionate, rezulta ca asociaţiilor de proprietari le sunt opozabile prevederile Legii nr.333/2003 si actelor subsecvente, HG nr.301/2012 si Instr. nr.9/2013, respectiv luarea masurilor de paza ori sisteme de alarmare împotriva efracţiei pentru protejarea bunurilor.

In continuarea interpretării, actele normative menţionate, prevăd ca implementarea unor masuri de securitate se poate face potrivit analizei de risc la securitatea fizica, proces prin care se va stabili necesităţile de securizare a spatiilor cu anumite componente, in funcţie de contextele intern si extern, respectiv activitatile din spatiile supuse evaluării. In consecinţa, consideram ca asociaţiile de locatari care deţin bunuri si valori pe spatiile comune au obligaţia de realizare si implementare a analizei de risc, iar masurile de securitate sunt esenţiale pentru minimizarea riscurilor menţionate.


Call Now Button