Legislație referitoare la evaluarea de risc


Cadrul legal care reglementează alegerea și implementarea soluțiilor pentru securitatea obiectivelor cuprinde și Hotărârea de Guvern nr. 301/2012, hotărâre care este aplicabilă pentru toate obiectivele deținătoare de bunuri.

Evaluarea de risc la securitatea fizică este, conform textului de lege, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale. Cu ajutorul unei firme care oferă consultanță in domeniul securității fizice, acestea trebuie sa-și identifice vulnerabilitățile si amenințările la care pot fi expuse, dar și să găsească soluțiile potrivite pentru menținerea siguranței.

Astfel, au această obligație următoarele unități:

– societăţile a căror activitate este reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social: societăți pe acțiuni, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată;
– ministere , organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
– regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
– orice alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.